Stress skyldes fysisk eller psykisk belastning. Kortvarig stress kan være nyttig. Langvarig negativt stress kan medføre risiko for livstruende sykdommer. Faremomentet henger særlig sammen med utskillelsen av adrenalin og kortisol. Det er dokumentert at langvarig stress kan forårsake helseproblemer, slik som skade påhjertet og kretsløpet. Det øker også risikoen for andre alvorlige tilstander som f.eks. ulike infeksjonssykdommer og kreft.

Symptomer på stress kan være av følelsesmessig art som f.eks. impulsiv atferd, mangel på humor, følelsesmessig labilitet, trang til å gråte, manglende konsentrasjon, tretthet, irritasjon over småting, rastløshet. Fysiske symptomer kan ofte være hjertebank, tørrhet i hals og munnstammingsøvnvanskersvettetoktermageproblemhodepinesamt smerter i nakke og rygg. Stress kan gjøre den stressede trist, og i verste fall føre tildepresjon. Stress kan også gjøre oss gamle før tiden, da en del stressrelaterte sykdommer påvirker aldringsprosessen.

TFT brukes stadig oftere ved stress. Det gjelder både de fysiske symptomene og de følelsesmessige årsakene til tilstanden.